Category

વ્યવસાય

Category

જીવન ભરની કમાઈ લગાવીને સપના નો ફ્લેટ ખરીદવા જઇ રહ્યા છો. તો સમજદારી બતાવો કે બુકીંગ કરતા પહેલા બિલ્ડરસ થ્રુ…

તેમના પહેલા બજેટ ભાષણમાં નિર્મલા સીતારમણ એ સ્વામી વિવેકાનંદ આ લાઈન કરી હતી. 5 જુલાઈથી એમનું બજેટના ભાષણમાં સીતારમણ મહિલાઓને…