સામાન્ય રીતે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે લોકો અજાત બાળકનું લિંગ શોધવા માટે સોનોગ્રાફીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને આવા કિસ્સા વધતા જતા હોવાને લીધે જોકે, સ્ત્રીઓ ભ્રૂણ હત્યાના વધતા જતા કેસોને કારણે સરકારે પણ તેના પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

પણ ઝારખંડના લોહાર્ડગામાં એક ગામના લોકો લિંગ શોધવા માટે એક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને જેને સાંભળીને તમે પણ હેરાન થઈ જશો.

હકીકતમાં, ઝારખંડના લોહાર્ડગાના ખુકરા ગામમાં એક ટેકરી પણ આવેલી છે અને જે ગર્ભાશયમાં નવજાત વિશે તમાં છોકરી છે કે કોઈ છોકરો છે તેના વિશે જણાવી દે છે અને હા, તમને આ વસ્તુ વિચિત્ર લાગી શકે છે પણ તે ખરેખર આ વાત સાચી છે.

ખરેખર, અહીંના લોકો કહે છે કે એક પૈસો ખર્ચ કર્યા વિના પણ આપણે આ શોધી શકીએ છીએ પણ આ પરંપરા ચારસો વર્ષ પહેલાં નાગાવંશી રાજાઓના શાસનકાળથી અહીં પ્રચલિત કરવામાં આવી હતી.

અને લોકોના મતે આ પર્વત છેલ્લા 400 વર્ષથી લોકોને તેમના ભવિષ્ય વિશેની માહિતી આપી રહ્યો છે અને ગામના લોકો આ પર્વત પ્રત્યે અતુટ આદર ધરાવતા હોય છે.

અહીંના લોકો માટે આ ટેકરી વિશે ઘણી આસ્થા છે અને તેઓ કહે છે કે તેમાં ચંદ્ર આકારની આકૃતિ દેખાય છે અને જે નવજાતનાં ‘સેક્સ’ વિશે જણાવે છે.

અને આ માહિતી માટે અમે તમને જણાવી દઈએ કે આ ટેકરી પર પથ્થર લગાવીને આ બાબતની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને સગર્ભા સ્ત્રીઓ આ ટેકરીઓ પર ચંદ્ર તરફના ચોક્કસ અંતરથી પત્થરને મારી નાખે છે.

અને જો પથ્થર ચંદ્રના આકારની બરાબર મધ્યમાં મૂકવામાં આવે છે તો લોકો સમજે છે કે ગર્ભાશયમાં એક છોકરો છે અને જો તે પથ્થરને ચંદ્રની બહાર મૂકવામાં આવે છે તો એવું માનવામાં આવે છે કે ગર્ભમાં એક નવજાત છોકરી હોય છે તેવું માનવામાં આવતું હોય છે.

અજાત બાળકના ‘લિંગ’ શોધવા માટેની રીત ગમે તે હોઈ શકે છે પણ તે આજ કાલના યુગમાં તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવાનું સારું છે અને જો કે આ વલણ આજે પણ ચાલુ જ રાખવામાં આવ્યું છે.

Write A Comment