જીવન ભરની કમાઈ લગાવીને સપના નો ફ્લેટ ખરીદવા જઇ રહ્યા છો. તો સમજદારી બતાવો કે બુકીંગ કરતા પહેલા બિલ્ડરસે થ્રુ ડિસ્કલોજર ફોર્મની માંગ જરૂર કરો. તે ઉપરાંત અપાર્ટમેન્ટ એક્સના હેઠળ લાગુ આ ફોર્મમાં પ્રોજેકટની પુરી કુંડલું હોય છે. તેની તપાસ પછી ખાતરી કરી શકો છો,જે તમે યોગ્ય પ્રોજેકટ પસન્દ કર્યો છે.

બિલ્ડિંગમાં કેટલું નિર્માણ વૈધ કે અવૈદ્ય બિલ્ડર જે સુવિધાની વાત કરી છે તે છે કે નહીં.આ બધી જાણકારી તેનાથી મળી જાય. આ ઉપરાંત, બુકિંગ સમયે આકર્ષક ઓફર્સ અને ચુકવણી વિકલ્પોથી સાવધ રહો. ફ્લેટ્સ વેચતી વખતે, બિલ્ડરો વિવિધ દાવા અને દાવા કરે છે

ખરીદ દારોને કેડીએ માન્ય થવા, 24 કલાક વીજ મળવાનો, સુરક્ષા, ગ્રીન એરિયા, બેસમેન્ટમાં પાર્કિંગ, ક્લબ, પૂલ વગેરે સુવિધાઓ બતાવવામાં આવી છે. જ્યારે તમે બે-ત્રણ વર્ષ પછી તમારા પ્રોજેક્ટ પર પહોંચો છો, ત્યારે તેનો નકશો બદલાઈ જશે. શહેરના મોટાભાગના બિલ્ડર પ્રોજેક્ટ્સમાં સમુદાય સુવિધાઓ વારી જગ્યા ધરાવે છે.બિલ્ડરો નો કબ્જો હોય છે.અને સુવિધાઓ માટે રહેવાસીઓનો સંઘર્ષ કબજે કર્યા પછી શરૂ થાય છે. આપાર્ટમેન્ટ એક્ટની જોગવાઈઓથી બચી શકાય છે. નવા પ્રોજેક્ટની સાથે સાથે જો તમે ઘણા વર્ષોથી સ્થાયી બિલ્ડર સોસાયટીમાં ફ્લેટ ખરીદતા હો. તો તે જ સમસ્યાઓ થ્રુ ડિસ્ક્લોઝર ફોર્મમાંથી મળી શકે છે.

એઓએ ફેડરેશનના પ્રમુખ આલોક કુમારે કહ્યું કે બિલ્ડરોના ખોટા વચનો બચવા માટે શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે. તે એક ડિસ્ક્લોઝર ફોર્મ અને આ ફાર્મમાં પ્રોજેક્ટ માટે જમીન ચૂંટાનથી લઈને, ફ્લેટમાં બાંધકામ, એફએઆર, ગ્રીન, પાર્કિંગ, લિફ્ટ, વગેરેની સંપૂર્ણ માહિતી હોય છે. શહેરના મોટાભાગના બિલ્ડરો આ ફોર્મ બતાવી નહીં શકે. બૂકિંગ કરાવતી વખતે ધ્યાન રાખો.

રતનધામ એપાર્ટમેન્ટ્સના પ્રમુખ અશોકકુમાર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ફ્લેટ બુક કરતી વખતે બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવતી વિવિધ સ્કીમ પર ન જાવ અને બિલ્ડર બુકિંગ સમયે અમુક ટકા રકમ વસૂલ કરે છે. પાછળથી ઘણા લોકો છુપાયેલા ખર્ચ બતાવીને પૈસા વધારી, ચઢવી લે છે. એટલા માટે ડિસ્ક્લોઝર ફોર્મ સાથેના કિંમતોને લઈને સ્પષ્ટ થવું જોઈએ.

Write A Comment