ચાલો ટ્રેનના ડબ્બાની પાછળના ભાગમાં બનેલા ‘X’ વિશે વાત કરીએ તો તમે આવા ટ્રેનના ડબ્બા પાછળ X ના ચિન્હને જોયા જ હશે પણ તમે તેને જોઈને ઘણી વાર વિચારમાં પડી જતા હશો.

અને જે આપણે સૌ હંમેશા તેના વિશે વિચારતા પણ હોઈએ છીએ પણ શું તમે કોઈ દિવસ તેના વિશે જાણવાની કોશિશ કરી છે ખરી કે આ પાછળનું કારણ શું છે.

અને તમે આ પ્રશ્ન ત્રણ કે ચાર મિત્રોની વચ્ચે બેઠા હોવ છો ત્યારે ચર્ચા કરતા હોય છે અને તો તમને ત્યાંથી પણ સંતોષકારક જવાબ મળી શકતો નથી તો અમે તમને તે જવાબ આપવા જઈ રહ્યા છીએ.

અમે તમને જણાવ્યે કે હકીકતમાં, ટ્રેનના છેલ્લા ડબ્બા પર બનેલા આ ‘X’ નિશાનીનું કારણ એ છે કે સ્ટેશન પર હાજર અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ જાણી શકે છે.

કે ટ્રેનનો છેલ્લો કોચ કોણ છે. અને અગાઉના સ્ટેશનથી ચાલીને ટ્રેન આ સ્ટેશન પર આવી છે કે કેમ અને ત્યાં ગેરહાજરીનો સંકેત છે અને જેની ગેરહાજરીમાં રેલ્વેના કર્મચારીઓ ટ્રેનને આગળ વધવાની મંજૂરી આપી શકતા નથી.

‘X’ને સાફ કરવા માટે જ નહીં, પણ છેલ્લા ડબ્બા પર દીવો અને LV નો બોર્ડ રાખવો પણ જરૂરી છે કારણ કે તે પછી ફક્ત કાર આગળ વધી શકે છે.

Write A Comment