ઘડિયાળ તરફ જોવું તમને તે કાર્યોની યાદ અપાવે છે જે તમે પૂર્ણ કરી શક્યા ન હતા. સ્વાભાવિક છે કે આ બધું તમને માનસિક દબાણમાં મૂકે છે. જો તમે વિચારો ત્યાંની ઉપર એ્ક ઘડિયાળ હોય, તો તમારે તમારી ઘડિયાળ તે જગ્યાએ થી ઉઠાવી લેવી જે તમારી ઉઘને નુકસાન પહોંચાડે છે.

જો તમે સમયના કારણે પરેશાન છો, તો તમે જરૂરી કામ કરી શકતા નથી, તો પછી તમારે ઘડિયાળને અરીસાની સામે લટકાવવું જોઈએ. આ કરવાથી, તમારી ઉર્જા બમણી થાય છે.

પૂવૅ અને ઉત્તર દિશા ઘડિયાળ લગાવવા માટે ઉત્તમ દિશા છે. આ દિશાઓમા સૌથી વધુ શક્તિઓ પણ સંતુલિત કરવાની ક્ષમતા છે. તેથી જો શક્ય હોય તો, તમારા ઘર અથવા રૂમની ઘડિયાળને આ દિશામાં રાખો.

તમારે ખાસ કરીને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જો તમારા ઘરની ઘડિયાળ તૂટેલી હોય અથવા ધૂળ ચઢેલી હોય , તો તરત જ તેને ઠીક કરો. અથવા તે આરોગ્ય અને ધંધાને બંને પર નકારાત્મક અસર કરે છે. તેથી બંધ ઘડિયાળ વાસ્તુ અનુસાર યોગ્ય નથી. ઓરડાની ઘડિયાળમાં ક્યારેય લોલક ન હોવું જોઈએ, તે તમારી ઉઘને મોટા પ્રમાણમાં નુકશાનપહોંચાડે છે.

Write A Comment