યાદ કરો, શાળાના દિવસો ફિઝિક્સનું લેક્ચર ચાલી રહ્યું છે, તમારા મગજમાં અડધાથી વધુ વસ્તુઓ પ્રવેશતી નથી, તેમ છતાં તમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છો. આવી સ્થિતિમાં, તમારી પાછળ બેઠો છોકરો બગાસું ખાવાનું શરૂ કરે છે.5 મિનિટ પછી તમે પણ બગાસું ખાવાનું શરૂ કરો, તમારી સાથે તમારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ પણ.

તમારી આગળ બેઠેલા લોકો પણ,થોડા સમય પછી એવું જોવા મળે છે કે ઘણા લોકો બગાસું લેવા માંડે છે, એટલા બધા કે શિક્ષકનું ધ્યાન ખસી જાય છે અને દરેક જણને તેમનું સાંભળવુ પડે છે.

એ સમયે તો હસતા હસતા ઈગનોર કરી દીધું પરંતુ મગજમાં આવ્યું હશે કે શરફી,ખાંસીની જેમ બગાસું પણ કમ્યુનિકેબલ કેમ છે.બગાસું એવી વસ્તુ છે કે બગાસું લેતા કોઈનો ફોટો પણ જોઈ લઈએ તો આપણને બગાસું આવવા લાગે છે.આવા બગાસાને કન્ટેઝિયસ યોનિંગ અથવા કન્ટેઝિયસ બગાસું કહેવાય છે.Psycology today ની એક રિપોર્ટ અનુસાર,પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું કે બીજાને જોઈને લોકો એમ્પેથી કારણે બગાસું લેતા હતા .2014 માં થયેલ એક સ્ટડી એ આ વાતનું ખંડન કર્યું.

The Duke Centre for Human Genome Variation એ2014 ની એક સ્ટડીમાં જોયું કે આ આખી ઘટનાનું એમ્પેથી સાથે કોઈ લેવા નથી અને વધતી ઉંમર સાથે એકબીજાને જોઈને બગાસું આવવાની સંભાવના ઓછી થઈ જાય છે.

આ અભ્યાસ 328 લોકો પર કરવામાં આવ્યો હતો. આ અધ્યયનમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક બાળકો ચેપી બગાસુંના સંવેદનશીલ હોય છે. 3 મિનિટન બગાસુ લેવાનો વિડિઓ જોયા પછી,સ્ટડીમાં ભાગ લેનારાઓએ 0-15 વખત બગાસું લીધું નીકળ્યા. ઓછામાં ઓછા 222 લોકોએ 3 મિનિટનો વિડિઓ જોઈને અને 1 વાર બગાસું લીધું.

સંશોધનકારોને ચેપી બગાસું અને સહાનુભૂતિ, બુદ્ધિ અથવા સમય વચ્ચે કોઈ સંબંધ મળ્યો નથી. સંશોધનકારોએ શોધી કાઢયું છે કે ફક્ત ઉંમરની જ અસર ચેપી બગાસુ પર પડે છે. જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય છે, લોકો એકબીજાને જોઈને બગાસું લેતા નથી.સંશોધનકારોએ એમ પણ માન્યું હતું કે ચેપી બગાસાં પર વધુ સંશોધન જરૂરી છે.

Write A Comment